Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic

Issue: 2/2014

Daniel Seidenglanz

Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, seidenglanz@geogr.muni.cz

Filip Chvátal

Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, fchvatal@mail.muni.cz

Kateřina Nedvědová

Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, 184710@mail.muni.cz

Rail transport is an environmentally friendly form of passenger transport which can be utilized effectively also in urban and suburban transport systems. The paper describes the urban and suburban rail transport system including comparison of selected Czech (Prague, Brno and Ostrava) and German metropolitan regions (Munich, Nuremberg and Dresden). Its aim is to analyze the importance of various factors influencing the differences between the situation in Germany and in the Czech Republic. Therefore, the research question is whether these differences are primarily caused by a different liberalization stage, or whether they are a result of other factors such as available infrastructure, investment level, rail transport services budget, structure and activity of ordering bodies and coordinators or geographical context. The supply of city and suburban rail transport is quite good in Germany and in the Czech Republic, although trains in Munich, Nuremberg and Dresden run more frequently, faster and are better interconnected with car transport. German rail transport sector is at a higher stage of liberalization, and tendering procedures are the preferred selection method for contrac-tor carriers. However, a degree of liberalization of the railway sector is not the key marker indicating a better standard of urban and suburban rail transport in Germany because it is the high standard which is achieved as the consequence of the professional activity of the ordering bodies and train service coordinators in combination with geo-graphical conditions, available financial sources and effective transport infrastructure. On the other hand, the importance of liberalization cannot be totally overlooked as tenders are a tool for the ordering bodies to strongly affect the price and quality of transport services in their area. The supply of better quality and attractive transport to passengers could increase the usage of rail transport in metropolitan regions and could have indirect but important socio-economic impacts.

Pages: 
165–194
DOI: 10.2478/revecp-2014-0009
JEL: R48, R41
Keywords: urban rail transport, the Czech Republic, suburban rail transport, railways, metropolitan region, liberalization, Germany, European transport policy
References: 

BECK, A. (2011). Barriers to Entry in Rail Passenger Services: Empirical Evidence for Tendering Procedures in Germany. European Journal of Transport and Infrastructure Research. 11(1), 2011, pp. 20-41.

BRANDT, T. (2006). Liberalisation, privatisation and regulation in the German local public transport sector. Country reports on liberalisation and privatisation processes and forms of regulation. Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-Böckler-Stiftung.

BRINKE, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum.

CHARLTON, C., VOWLES, T. (2008). Inter-urban and regional transport. In R. Knowles, J. Shaw, I. Docherty (Eds.), Transport geographies: mobilities, flows and spaces (pp. 120-136). Oxford: Blackwell Publishing.

DOLEŽALOVÁ, G., OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy. In M. Ouředníček (Ed.) Sociální geografie pražského městského regionu (pp. 143-159). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

DUKÁT, J. (2005). Co s brněnským železničním uzlem?. Národohospodářský obzor. Roč. V, 4-2005, pp. 6-20.

GIVONI, M. (2006). Development and impact of the modern high-speed train: a review. Transport reviews. 26(5), pp. 593-611. DOI: 10.1080/01441640600589319.

GUTIÉRREZ, J., GARCÍA-PALOMARES, J.C. (2007). New spatial patterns of mobility within the metropolitan area of Madrid: towards more complex and dispersed flow networks. Journal of transport geography. 15 (2007), pp. 18-30. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.01.002.

HAMPL, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

HERBERT, D.T., THOMAS, C.J. (1997). Cities in space, city as a place. 3rd ed. London: David Fulton Publishers.

HOLVAD, T. (2009). Review of railway policy reforms in Europe. Built Environment. 35(1), pp. 24-42.

HORŇÁK, M., PŠENKA, T. (2013). Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. Geografický časopis. Vol. 65, no. 2 (2013), pp. 119-140.

Hunold, M., WOLF, Ch. (2013). Competitive procurement design: Evidence from regional passenger railway services in Germany. ZEW Discussion Paper. No. 13-009, pp. 1-22.

IBM Corporation. (2011). Rail Liberalisation Index 2011. Market opening: comparison of the rail markets of the Member States of the European Union, Switzerland and Norway. Brussels: IBM Corporation.

KNOWLES, R.D. (2006). Transport shaping space: differential collapse in time-space. Journal of transport geography. 14 (2006), pp. 407-425. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.07.001.

KORDIS JMK. (2011). Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - zpráva o vývoji, duben 2011. Brno: Kordis JMK, spol. s r.o.

KORDIS JMK. (2014). 10 let IDS JMK. Brno: Kordis JMK a.s.

KRIŽAN, F., HORŇÁK, M. (2012). Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio JET na Slovensku. In M. Kvizda, Z. Tomeš (Eds.), Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 (pp. 22-31). Brno: Masarykova univerzita.

KVIZDA, M. (2010). Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železniční doprava a logistika. Roč. 2010, č. 02, pp. 66-72.

KVIZDA, M., MLSNA, P., NIGRIN, T., SEIDENGLANZ, D., TOMEŠ, Z. (2013). Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. Brno, Praha: Masarykova univerzita, Univerzita Karlova v Praze.

LÄGER, J. (2004). Wettbewerb und Regionalisierung im SPNV – Ein Handbuch. Krefeld: Röhr-Verlag für spezielle Verkehrsliteratur.

LEJČAR, I. (2009). Příměstská železnice – důležitá součást veřejné dopravy. Vybrané příklady z evropských měst – inspirace pro Prahu. Praha: Ministerstvo dopravy.

MAIER, K., MULÍČEK, O., FRANKE, D. (2010). Vývoj regionalizace a vliv infrastruktur na atraktivitu území České republiky. Urbanismus a územní rozvoj. Roč. XIII, č. 5, pp. 71-81.

MARADA, M. (2006). Dopravní vztahy v Pražském městském regionu. In M. Ouředníček (Ed.) Sociální geografie pražského městského regionu (pp. 64-78). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

mofair e. V, Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e. V. (2013). Wettbewerber-Report Eisenbahn 2013/2014. Berlin.

MOJŽÍŠ, V., GRAJA, M., VANČURA, P. (2008). Integrované dopravní systémy. Praha: powerprint.

NIGRIN, T. (2014). Open Competition or Discrimination on Tracks? Examples of Anti-competitive Behaviour of the Deutsche Bahn. Review of Economic Perspectives – Národohospodářský prostor. Roč. 14, č. 1, pp. 16-33.

NOVÁK, K. (2009). Železniční doprava – páteř IDS JMK. Retrieved September 19, 2013, from http://www.railvolution.net/czechraildays/2009/odborne-seminare.php.

NOVOTNÝ, V., FRANKE, D., POKORNÁ, I. (2008). A theoretical approach to the computation of functional accessibility. Journal of landscape studies. 1 (2008), pp. 79-89.

PROCHÁZKA, P. (2009). Železnice v pražské integrované dopravě. Retrieved September 19, 2013, from http://www.railvolution.net/czechraildays/2009/odborne-seminare.php.

PwC. (2013). Liberalisierung im Güter- und Personenverkehr schreitet voran. Retrieved September 25, 2013, from http://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/liberalisierung-im-gueter-un....

SCHLIEPHAKE, K. (1999). Reunification of Germany's transport infrastructures - projects and achievements. In J. Kitowski (Ed.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (pp. 319-334). Warszawa, Rzeszow: Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

SCHLIEPHAKE, K. (2001). Personenverkehr in Deutschland. STANDORT – Zeitschrift für Angewandte Geographie. Heft 1, März 2001, 25. Jahrgang, pp. 19-28.

SCHNELL, M. (2001). Competition for the German regional rail passenger market 5 years after regionalization. Transport Reviews. 22(3), pp. 323-334. DOI: 10.1080/01441640110096607.

SEIDENGLANZ, D. (2006). Železnice v Evropě a evropská dopravní politika. Brno: Masarykova univerzita.

SEIDENGLANZ, D. (2007). Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

SEIDENGLANZ, D. (2008). Geografie dopravy. In V. Toušek, J. Kunc, J. Vystoupil (Eds.), Ekonomická a sociální geografie (pp. 231-269). Plzeň: Aleš Čeněk.

TAKAGI, R. (2005). High-speed railways: the last 10 years. Japan railway & transport review. 40 (2005), pp. 4-7.

TOMEŠ, Z. (2009). Monopol a konkurence na železnici. Scientia et Societas. 4/09, pp. 139-149.

TOMEŠ, Z. (2011). Competition Limits in Railway Transport. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Roč. 59/2011, č. 2, pp. 194-203.

TURTON, B., KNOWLES, R. (1998). Urban transport problems and solutions. In B.S. Hoyle, R.D. Knowles (Eds.), Modern transport geography (pp. 135-157). Chichester: Wiley.

URBÁNKOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu. In M. Ouředníček (Ed.) Sociální geografie pražského městského regionu (pp. 79-95). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Statistical data and other sources

DB Netz AG (2005). Geschäftsbericht 2005. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2006). Geschäftsbericht 2006. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2007). Geschäftsbericht 2007. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2008). Geschäftsbericht 2008. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2009). Geschäftsbericht 2009. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2010). Geschäftsbericht 2010. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2011). Geschäftsbericht 2011. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2012). Geschäftsbericht 2012. Frankfurt am Main.

DB Netz AG (2013). Geschäftsbericht 2013. Frankfurt am Main.

European Union. (2013). EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2013. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN: 978-92-79-28860-9. DOI: 10.2832/19314.

http://beg.bahnland-bayern.de/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://persoenlicherfahrplan.bahn.de

http://www.bahn.de

http://www.cnb.cz/

http://www.crossrail.co.uk/

http://www.czso.cz

http://www.jizdnirady.cz

http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/prehled_o_objednavkach_verejnych_sluzeb/

http://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/media/Dateien/plaene/pdf/Park___Ride__2013.pdf

http://www.ropid.cz/

http://www.verkehr.sachsen.de/

http://www.vvo-online.de/

https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data