The Factors Influencing Economic Efficiency of the Hospital Bed Care in Terms of the Regional Allowance Organizations

Issue: 3/2014

Ivana Vaňková

Department of Public Economics,VŠB – Technical University of Ostrava, Sokolská 33, 701 21 Ostrava, Czech Republic; ivana.vankova@vsb.cz.

Iveta Vrabková

Department of Public Economics,VŠB – Technical University of Ostrava, Sokolská 33, 701 21 Ostrava, Czech Republic, iveta.vrabkova@vsb.cz.

This paper aims to provide an efficiency evaluation of selected hospital bed care providers during years 2010 –2012 with respect to selected factors: The size of the hospital establishment according to number of beds, number of hospitalized patients, the average length of stay per a patient in care, total staff cost calculated per bed, total revenues calculated per bed, and total costs calculated per bed. For this purpose, hospitals providing primarily acute bed care were chosen. From the legal point of view, they are allowance organizations of a particular region. The evaluation concerns both allocative efficiency and technical efficiency. The allocative efficiency is treated from the proper algorithm point of view and it compares total costs calculated per bed with total revenues calculated per bed. A method denominated Data Envelopment Analysis was applied for the calculation of the technical efficiency of units. To be more specific, it was input-oriented model with constant returns to scale (CCR). The input parameters involve the number of beds, the average length of stay and costs per day of stay. Output parameters were as follows: Bed occupancy in days and the number of hospitalized patients. The data published by the Institute of Health Information and Statistic of the Czech Republic and by ÚFIS system (the Data Base of Ministry of Finance of the Czech Republic) were used as the source of data. The evaluation implies that only three hospitals were economically-effective: Silesian Hospital in Opava, Hospital Jihlava, and TGM Hospital Hodonín. The most significant factor influencing the efficiency was determined - the average length of stay.

Pages: 
233–248
DOI: 10.2478/revecp-2014-0012
JEL: I12, I10, C67, C10
Keywords: in-patient care, hospitals, Health services, efficiency, Data Envelopment Analysis model
References: 

AL-SHAYEA, A. M. (2011). Measuring hospital´s units efficiency: A data envelopment analysis approach. International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS 11: 06.

ANDROUTSOU, L., GEITONA, M., YFANTOPOULOS, J. (2011). Measuring Efficiency and Productivity Across Hospitals in the Regional Health Authority of Thessaly, in Greece. Journal of Health Management. 13: 121-140, 2011.

ARROW, K. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. American Economic Review. 53, (5): 941 – 973.

BATES, L., MUKHERJEE, K., SANTERRE, R., E. (2006). Market Structure and Technical Efficiency in the Hospital Services Industry: A DEA Approach. Medical Care Research and Review. 63: 499-524, 2006.

BORŮVKOVÁ, J., KUNCOVÁ, M. (2012). Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů. Acta Oeconomica Pragensia. 12 (5): 75-84.

Budková, J., Roháčová, V. (2011). Hodnotenie efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Českej republike. Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

DARMOPILOVÁ, Z. (2012). Role plátce ve zdravotním systému. Zdravotnictví v ČR. No 3 – 4/XV/2012. pp. 12-16.

DOOREN, W., BOUCKAERT, G. and J. HALLIGAN, (2010). Performance Management in the Public Sector New York: Routlege.

DLOUHÝ, M., NOVOSADOVÁ, I, JABLONSKÝ, J. (2007). Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic. Politická ekonomie. 2007 (1): 60-71

DLOUHÝ, M., JABLONSKÝ, J. (2004). Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional.

DRUMMOND, M., F., SCULPHER, M., J., TORRANCE, G., W., O´BRIEN, B., J., and G., L., STODDART. (2005). Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3th ed. Oxford University Press.

FLYNN, N. (2012). Public Sector Management. 6th ed. London: SAGE Publications.

HOLLINGSWORTH, B., PEACOCK, S. J. (2008). Efficiency Measurement in Health and Health Care. London: Routledge.

HÁVA, P. (2012). Úhrady nemocní péče v ČR. Zdravotnictví v České republice. No 2/XV/2012, pp. 20-33.

MANDL, U., DIERX, A., ILZKOVITZ, F. (2008). The effectiveness and efficiency of public spending. European  Economy. Economic Papers 301. Brusels: European Commission.

MINISTRY OF HEALTH (2014). Nemocnicím přidá ministerstvo spravedlivě. Retrieved January, 2014, from http://www.mzcr.cz

OCHRANA, F. (2005). Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress.

IHIS CZ (2014). Ekonomické výsledky nemocnic 2010-2012. Retrieved January, 2014, from http://www.uzis.cz

IHIS CZ (2014). Lůžková péče 2010-2012. Retrieved January, 2014, from Dostupné: http://www.uzis.cz

ÚFIS, Ministerstvo financí ČR (2014). Retrieved January, 2014, from http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisusc/index.pl

Národní program reforem České republiky (2012). Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020. Retrieved December, 2013, from http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_czech_cs.pdf

ŠEDO, J. (2013). DRG v praxi. Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG/2013. Galén, Praha.

Vaňková, I, Vrabková, I. (2013). Možnosti měření efektivnosti akutní lůžkové péče. Konferenční příspěvek. Veřejná ekonomika a správa 2013. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

Vrabková, I, Vaňková, I. (2014). Evaluation of Efficiency of In-patient Care in Hospitals using Data Envelopment Analysis Model. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18 th International Conference. Brno: Masaryk University, pp. 371-379.

Act No. 89/2012 Coll., by Civil Code, as last amended.

Act No. 48/1997 Coll., on public health insurance and on changes to certain related laws, as last amended.

Act No. 372/2011 Coll., on health services and the terms and conditios for the providing of such services, as last amended.

Act. No. 551/1991 Coll., on the General Health Insurance Company of the Czech Republic, at last amended.

Act. No. 280/1992 Coll., on departmental, professional, business and other health insurance companies, as last amended.