Private Property in Communist Czechoslovakia

Issue: 3/2015

Jan Demela

Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Economics, Lipová 41a, Brno 602 00, 348573@mail.muni.cz

Štěpán Mikula

Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Economics, Lipová 41a, Brno 602 00, mikula@econ.muni.cz.

This article analyses the development of legislation regarding private property in Czechoslovakia between 1948 and 1989 and summarizes available empirical data relating to property rights protection in the given period. Although the legislation took gradual steps towards diminishing the status of private property, no laws were passed that officially or entirely terminated its existence. The legislation of the 1960s set a status quo which codified property rights until the fall of the Communist regime in 1989. Most of the empirical data, which are available only for the 1980s, do not show any significant trend, corresponding with the unaltered situation in the legislation of that decade.

Pages: 
328–344
DOI: 10.1515/revecp-2015-0023
JEL: P26, N44, K11
Keywords: property rights, private property, legislation, empirical data, Czechoslovakia, communism
References: 

 

ADÁMEK, J. (2014) Indicators of Institutional Quality. In Conference proceedings 12th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Opava: Slezská univerzita v Opavě.

ALI, F., FIESS, N., & MacDONALD, R. (2011). Climbing to the top? Foreign direct investment and property rights. Economic Inquiry, 49(1), 289-302.

Barzel, Y. (1997) Economic analysis of property rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Berggren, N., Bergh, A. & Bjørnskov, C. (2012) The growth effects of institutional instability, Journal of institutional economics, 8(2), 187-224. DOI: 10.1017/S1744137411000488

Berggren, N., Bergh, A. & Bjørnskov, C. (2015). What matters for growth in Europe? Institutions versus policies, quality versus instability. Journal of Economic Policy Reform, 18(1), 69-88. DOI: 10.1080/17487870.2014.953159

Bělovský, P. (2009) Občanské právo. In Bobek M., Molek, P. & Šimíček, V. (eds.). Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.

De Alessi, L. (1983) Property Rights, Transaction Costs, and X-Efficiency: An Essay in Economic Theory, The American Economic Review, 73(11), 64–81.

Demsetz, H. & Alchian, A. (1973) The property right paradigm, The Journal of Economic History, 33(1), 16–27. DOI: 10.1017/S0022050700076403

Demsetz, H. (1966) Some Aspects of Property Rights, Journal of Law and Economics, 9(1), 61–70. DOI: 10.1086/466619

Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2004) Do Institutions Cause Growth? Journal of Economic Growth, 9(3), 271–303. DOI: 10.1023/B:JOEG.0000038933.16398.ed

Jánošíková, P., V. Knoll, & A. Rundová (2010) Mezníky českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk.

Jech, K. (2008) Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad.

Jellema, J. & Roland, G. (2011) Institutional clusters and economic performance, Journal of Economic Behavior & Organization, 79,(1) 108–132. DOI: 10.1016/j.jebo.2011.04.003

Kincl, J., V. Urfus, & Skřejpek, M. (1995) Římské právo, Praha: C.H. Beck.

Knack, S. & Keefer, P. (1995) Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Instituitonal Measures, Economics and Politics, 7(3), 207–227. DOI: 10.1111/j.1468-0343.1995.tb00111.x

Knutsen, C. H. (2011) Democracy, Dictatorship and Protection of Property Rights. Journal of Development Studies, 47(1), 164–182. DOI: 10.1080/00220388.2010.506919

KNUTSEN, C. H. & FJELDE, H. (2013) Property rights in dictatorships: kings protect property better than generals or party bosses. Contemporary Politics, 19(1), 94–114. DOI: 10.1080/13569775.2013.773205

Kuklík, J. (2010) Znárodněné Československo : od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium.

Leblang, D. (1996) Property Rights, Democracy and Economic Growth, Political Research Quarterly, 49(1), 5–26. DOI: 10.1177/106591299604900102

LI, Q., & RESNICK, A. (2003). Reversal of fortunes: Democratic institutions and foreign direct investment inflows to developing countries. International organization, 57(01), 175-211.

Mikula, Š. (2011) On the Predictability of Institutional Environment. In Dlouhý, M. & Skočdopolová, V. (eds.). Mathematical Methods in Economics 2011, Praha: University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, Prague.

MIKULA, Š. (2012). Autokracie a ochrana vlastnických práv. Ekonomický časopis, (05), 528-543.

Mlčoch, L. (1990) Chování československé podnikové sféry. Praha: Ekonomický ústav ČSAV.

Mlčoch, L. (2000) Restrukturalizace vlastnických vztahů: institucionální pohled. In Mlčoch, L., Machonin, P. & Sojka, M. (eds.). Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 : alternativní pohled. Praha: Karolinum.

North, D. (1990) Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Průcha, V. et al. (2009) Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Brno: Doplněk.

Půlpán, K. (1993) Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, Praha: Karolinum.

Williamson, O. E. (1996) The mechanisms of governance. New York: Oxford University Press.

ŽÍDEK, L. (2011). Transformation in Poland. Review of Economic Perspectives, 11(4), 237-270. DOI: 10.2478/v10135-011-0015-x

ŽÍDEK, L. (2014). Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Review of Economic Perspectives, 14(1), 55-88. DOI: 10.2478/revecp-2014-0004