Regional Railway Transport in Czech, Austrian and German Decentralised and Regionalised Transport Markets

Issue: 4/2015

Daniel Seidenglanz

Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, seidenglanz@geogr.muni.cz

Jiří Dujka

Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Kotlářská 2, 611 37, Brno, Czech Republic, jiri.dujka@post.cz

Tomáš Nigrin

Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, U Kříže 8, 150 00 Praha 5; nigrin@fsv.cuni.cz

The article analyses railway transport markets in three neighbouring Central European countries: the Czech Republic, Austria and Germany (specifically Bavaria and Saxony), with a focus on regional transportation. It examines the organisational form of public transport resulting from regionalisation and provides comparative case studies of regional train services in these countries. The article points out the organisational differences in public transportation between the studied regions and tries to connect these results with the supply of regional train services on various types of lines and in different geographical areas.

Pages: 
431–450
DOI: 10.1515/revecp-2015-0029
JEL: R48, R42, R41
Keywords: Railway transport; Regionalisation; Decentralisation; Regional train services; Czech Republic; Austria; Germany
References: 

ALEXANDERSSON, G. & HULTÉN, S. (2007). Competitive tendering of regional and interregional rail services in Sweden. In: Competitive Tendering of Rail Services: Compilation of papers from the European Conference of Ministers of Transport. Paris: OECD Publishing. p. 165-187.

BRINKE, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum.

CASCETTA, E., PAPOLA, A., PAGLIARA, F. & MARZANO, V. (2011). Analysis of mobility impacts of the high speed Rome-Naples rail link using within day dynamic mode service choice models. Journal of Transport Geography. 19 (4). p. 635-643. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2010.07.001

Centrum pro regionální rozvoj. (2011). Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR. Brno: Masarykova univerzita.

DESMARIS, C. (2014). The reform of passenger rail in Switzerland: More performance without competition. Research in Transportation Economics. 48. p. 290-297. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.055

DOLEŽALOVÁ, G. & OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.    

DUKÁT, J. (2005). Co s brněnským železničním uzlem? Národohospodářský obzor. 4 (2005). p. 6-20.

ENGARTNER, T. (2008). Die Privatisierung der Deutschen Bahn. Über die Implementierung marktorientierter Verkehrspolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

FAVA, V. (2013). The socialist people's car: automobiles, shortages and consent in the Czechoslovak road to mass production (1918-64). Amsterdam: Amsterdam University Press.

FRÖIDH, O. (2005). Market effects of regional high-speed trains on the Svealand line. Journal of Transport Geography. 13 (4). p. 352-361. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2004.12.006

FRÖIDH, O. & BYSTRÖM, C. (2013). Competition on the tracks – Passengers' response to deregulation of interregional rail services. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 56. p. 1-10.

GRANDJOT, H. & BERNECKER, T. (2008). Verkehrspolitik. Grundlagen. Herausforderungen. 2nd Ed. Hamburg: DVV Media Group.

GUIHÉRY, L. (2011). Regional railway transport in Germany. The Leipzig region experience [Transport ferroviaire régional en Allemagne. L'exemple de la région de Leipzig]. Recherche Transports Securite. 27 (3). p. 163-177.

GUIHÉRY, L. (2014). Competition in regional passenger rail transport in Germany (Leipzig) and lessons to be drawn for France. Research in Transportation Economics. 48. p. 298-304. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.056

GUIRAO, B. (2013). Spain: Highs and lows of 20years of HSR operation. Journal of Transport Geography. 31. p. 201-206. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2013.05.010

HEBBERT, M. (2014). Crossrail: The slow route to London's regional express railway. Town Planning Review. 85 (2). p. 171-190. DOI: 10.3828/tpr.2014.11

HORŇÁK, M. & TÓTH, V. (2013). Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. Sborník příspěvků ze semináře Telč 2013. Brno: Masarykova univerzita.

KNOWLES, R.D. (2006). Transport shaping space: differential collapse in time-space. Journal of Transport Geography. 14 (6). p. 407-425. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.07.001

KORDIS JMK. (2014). 10 let IDS JMK. Brno: CCB.

KRIŽAN, F. & HORŇÁK, M. (2012). Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio Jet na Slovensku. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Brno: Masarykova univerzita.

KVIZDA, M., TOMEŠ, Z., BIL, J., HAJKO, V., HOUŠKA, T., CHVÁTAL, F., KRČÁL, O., KVASNIČKA, M., NEDVĚDOVÁ, K., NĚMEC, D., NIGRIN, T., REDERER, V., SEIDENGLANZ, D. & STANĚK, R. (2013). Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. Brno: Masarykova univerzita.

MADDISON, A. (2003). Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Centre studies. The world economy: historical statistics. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264104143-en

MARADA, M. (2006). Dopravní vztahy v Pražském městském regionu. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.    

MICHNIAK, D. (2014). Selected approaches to transport accessibility assessment in relation to the development of tourism [Vybrané prístupy k hodnoteniu dopravnej dostupnosti vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu]. Geografický časopis. 66 (1). p. 21-38.

MICHNIAK, D. & ROSIK, P. (2012). Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Brno: Masarykova univerzita.

MITCHELL, B.R. (2007) International historical statistics. 6th ed. Palgrave Macmillan: Basingstoke.

NIGRIN, T. (2013). Příklady subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a v Sasku (Examples of Subsidiarity in a Railway Transport Organisation in Bavaria and Saxony). In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích (Regulated and Unregulated Competition on Rails). Brno: Masarykova univerzita.

NIGRIN, T. & DUJKA, J. (2014). Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku (The Comparison of the Principles of Transport Services in the Federal Republic of Germany). In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.). Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. Krajské priority (Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities). Brno: Masarykova univerzita.

OLLIER, B. (2008). Changes in the European legal framework for public passenger transport. Public Transport International. 57 (3). p. 12-14.

OLLIVIER-TRIGALO, M. & BARONE, S. (2011). The regionalization of rail transport in France. An analysis of the interplay between actors (from the late 1990s through the 2000s). Transport Policy. 18 (4). p. 604-612. DOI: 10.1016/j.tranpol.2011.03.001

PATMORE, J. A. (1965). The British railway network in the Beeching era. Economic Geography. p. 71-81. DOI: 10.2307/141857

PERL, A.D. & GOETZ, A.R. (2015). Corridors, hybrids and networks: Three global development strategies for high speed rail. Journal of Transport Geography. 42. p. 134-144. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.07.006

SEIDENGLANZ, D., CHVÁTAL, F. & NEDVĚDOVÁ, K. (2014.) Comparison of urban and suburban rail transport in Germany and in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives. 14 (2). p. 165-194. DOI: 10.2478/revecp-2014-0009

SCHWEDES, O. (2011). Verkehrspolitik. Eine interdisziplinäre Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.

SINISALO, K. (2007). Tendering and contracts in the Helsinki region. Public Transport International. 56 (1). p. 16-17.

ŠŤASTNÁ, M., VAISHAR, A. & STONAWSKÁ, K. (2015) Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 36. p. 53-64. DOI: 10.1016/j.trd.2015.02.012

TACZANOWSKI, J. (2012). A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. 18. p. 125-138.

TACZANOWSKI, J. (2015). The Effects of Liberalisation of the Passenger Railway Market on the Situation of Regional Rail Connections in Poland, Czech Republic, Slovakia and Austria. Review of Economic Perspectives. 15 (3). p. 249-268. DOI: 10.1515/revecp-2015-0019

TAYLOR, Z. (2006) Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography. 14 (2). p. 135-151. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2005.05.003

TOMEŠ, Z., KVIZDA, M., NIGRIN, T. & SEIDENGLANZ, D. (2014). Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. 48. p. 270-276. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.052

URBÁNKOVÁ, J. & OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.    

URRY, J. (2007). Mobilities. Cambridge: Polity Press.

VAN DIJK, H. (2007). Tendering and decentralization of regional rail passenger services in the Netherlands (1997-2005). In: Competitive Tendering of Rail Services: Compilation of papers from the European Conference of Ministers of Transport. Paris: OECD Publishing. p. 127-137.

VERMOTE, L., MACHARIS, C., HOLLEVOET, J. & PUTMAN, K. (2014) Participatory evaluation of regional light rail scenarios: A Flemish case on sustainable mobility and land-use. Environmental Science and Policy. 37. p. 101-120. DOI: 10.1016/j.envsci.2013.08.013

Web pages

Deutsche Bahn. (2014). Elektronisches Kursbuch. [Online] Available from: http://kursbuch.bahn.de/ [Accessed: 5th October 2014].

Geohive. (2015). Countries Population Statistics. [Online] Available from: http://www.geohive.com/cntry/ [Accessed: 24th November 2015].

Österreichische Bundesbahnen. (2014). Österreichische Bundesbahnen. [Online] Available from: http://www.oebb.at/ [Accessed: 5th October 2014].

Správa železniční dopravní cesty. (2014). Správa železniční dopravní cesty. [Online] Available from: http://www.szdc.cz/ [Accessed: 5th October 2014].

Legal acts

Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens,Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, 1994, 27. 12. 1993. In: BGBl. I S. 3836, 28. 12. 1998.

Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz, 1999, 1. Jänner 2000. In: BGBl, I Nr. 204/1999, 23. 12. 1999.

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy. In: Sbírka zákonů, 1. 3. 2002.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. In: Sbírka zákonů, 14. 12. 1994.

Zákon č. 194/2010 Sb., Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů, 16. 6. 2010.

Interviews

Bayerische Eisenbahngesellschaft

Monopollkommission (Advising administration for the Federal Government)

Deutsche Bahn, DB Regio Chemnitz

Bundesnetzagentur