The Impact of Including Immigrants without Permanent Residence Status in the Public Health Insurance System in the Czech Republic

Issue: 1/2016

Hana Zídková

Department of Public Finance, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. Contact address: nám. W. Churchilla 4, Prague 3. E-mail: hana.zidkova@vse.cz

Jana Tepperová

Department of Public Finance, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. Contact address: nám. W. Churchilla 4, Prague 3. E-mail: jana.tepperova@vse.cz

Whether an individual can or cannot participate in the Czech public health insurance system depends on several characteristics, one of which is whether he/she has permanent residence status in the Czech Republic, and a second whether he/she is em-ployed. This means that those without permanent residence status, including self-employed migrants from third countries, their dependent relatives, and the dependent relatives of third country employees in the Czech Republic, cannot participate in the public health insurance system. Some argue that such migrants should be included in the system, since commercial health insurance is disadvantageous and the contributions they would pay into the public health insurance system would increase the public health insurance agencies' income. We estimate the value of the contributions to public health insurance that would be paid by third country self-employed and non-working immigrants, if they were insured based on data from 2011 to 2013, and compare this to the assumed costs of their medical care. To calculate the contributions for self-employed migrants we use data on the distribution of the tax base for self-employed persons from personal income tax returns. Our estimation results in an overall negative balance of 22 million CZK on the data for 2012 and 2013. In the current system this deficit would be covered by the state, which would pay contributions to the system for certain (state insured) persons amounting to 97 million CZK; overall therefore the inclusion of these immigrants would result in a positive balance of 75 million CZK.

Pages: 
45-61
DOI: 10.1515/revecp-2016-0004
JEL: J61, J15, F22
Keywords: Third countries, Self-employment, Migration; Public Health Insurance, Dependent relatives.
References: 

BBC (2015). As it happened: Migrant Crisis [online]. [cit. 18.9.2015] Available from http://www.bbc.com/news/live/world-europe-34289822

Čižinský, P. (2015). Proč začlenit cizince do veřejného zdravotního pojištění?. Záznam diskusního setkání na téma "Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?", Sdružení Občan, Available from https://www.youtube.com/watch?v=2F1ZhEisJUI

Czech Statistical Office (2012). Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu [online]. [cit. 18.9.2015] Available from http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/170222-14-n_2014

Czech Statistical Office (2013). Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 - 2012. Available from http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/260005-14-r_2014

Czech Republic (1992). Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Czech Republic (1997). Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Dzúrová, D., Winkler, P., and Drbohlav, D. (2014). Immigrants’ Access to Health Insurance: No Eyuality without Awareness. International Journal Of Environmental Research and Public Healths, 2014, 11, 7144-7153.

European Parliament and the Council (2004). Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. 29 April 2004 [online]. Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0883:E...

European Parliament and the Council (2004a). Regulation (EC) No 1231/2010 extending Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their nationality. 24 November 2010 [online]. Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:344:0001...

Hnilicová H. et al. (2012). Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců [online]. [cit. 18.9.2015], Available from http://www.konsorcium-nno.cz/dokumenty/analyza_komercniho_zdravotniho_pojisteni_pro_vybor171012_201210180815049.pdf

Hnilicová, H., and Dobiášová, K. (2011). Migrants‘ health and access to healthcare in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 19 (3), 134–138.

Kareš, R. (2015). Dialog k reformně: Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?. Záznam diskusního setkání na téma "Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?", Sdružení Občan, Available from https://www.youtube.com/watch?v=YubkLVA0JK4

Kulich, T. (2014). Začlenění cizinců ze třetích zemí do veřejného zdravotního pojištění v ČR. Final Theses, University of Economics, Prague.

Ministry of Health of the Czech Republic (2016). Veřejné zdravotní pojištění [online]. [cit. 26.2.2016] Available from http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/verejne-zdravotni-pojisteni-v-c...

Ministry of Health of the Czech Republic (2015). Mezinárodní smlouvy [online]. [cit. 18.9.2015] Available from http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/mezinarodni-smlouvy_2632_22.html

Ministry of the Interior of the Czech Republic (2013). Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2012 [online]. [cit. 18.9.2015] Available from http://www.mvcr.cz/clanek/zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace...

Ministry of the Interior of the Czech Republic (2014). Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2013 [online]. [cit. 18.9.2015] Available from http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2015): Seznam bilaterálních smluv o sociálním zabzpečení [online]. [cit. 18.9.2015] Available from  http://www.mpsv.cz/cs/1275

Sdružení Občan (2015). Diskuse: Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?. Záznam diskusního setkání na téma "Patří cizinci do veřejného zdravotního pojištění?", Sdružení Občan, Available from https://www.youtube.com/watch?v=YubkLVA0JK4

Tepperová, J., and Zídková, H. (2015a). Potential Revenues from Inclusion of Migrants from the Third Countries into Czech Public Health Insurance System. Proceedings of the 19th International Conference, Current Trends in Public Sector Research, Masaryk University, Brno 2015.

Tepperová, J., and Zídková, H. (2015b). Inclusion of Self-Employed from the Third Countries into the Czech Public Health Insurance System. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, University of Economics, Prague, 2015.

Trbola, R., and Rákoczyová, M. (eds) (2010). Vybrané aspekty života cizinců v České republice. VPÚS [online], 2010. [cit. 18.9.2015] Available from http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_319.pdf

Vančurová, A., Mazouch, P., and Klazar, S. (2015). Employees' and Self-employed Persons' Income Distribution in the Czech Republic: Data availability and Initial Results. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, University of Economics, Prague, 2015.

VZP. (2015). Češi rozhodněji oproti loňsku odmítají rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince. Tisková zpráva VZP ze dne 27. 11. 2015, Available from https://www.pvzp.cz/cs/tiskova-zprava/cesi-rozhodneji-oproti-lonsku-odmi...