Soft Skills of Czech Graduates

Issue: 1/2018

Jiří Balcar

RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00, Ostrava, Czech Republic. E-mail: balcar@rpic-vip.cz

Lenka Filipová

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, lenka.filipova@vsb.cz

Milan Šimek

VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava, Czech Republic. E-mail: milan.simek@vsb.cz

Finding a job is easier for people who are better equipped with soft skills, as they are more productive. Therefore, this article deals with the evaluation of soft skills of graduates from Czech public universities. The results show that the same soft skills are required from university graduates as from the population as a whole (only problem solving is more pronounced with them), but the required level of these skills is 42% higher in the case of graduates. Unfortunately, employers perceive the level of gradu-ates’ soft skills insufficient as their level is by 16.46 to 31.15% lower than required. A more detailed analysis showed that, in terms of the development of soft skills, Czech universities provide a very homogenous service. Graduates of universities have nearly the same level of soft skills, while they can also identify similar strengths and weak-nesses. These findings suggest that Czech universities should pay more attention to the systematic development of soft skills.

Pages: 
45–60
DOI: 10.2478/revecp-2018-0003
JEL: I25, J23, J24
Keywords: graduates, language skills, professional skills, skill gap, Soft skills, university
References: 

ALBERTINA CZ. Databáze firem a institucí (Database of firms and institutions), ver. Silver Edition 10/2013, 2013.

Bacolod, M., Blum, B. S. (2008). Two Sides of the Same Coin: U.S.  Residual Inequality and the Gender Gap. Working paper,  2008. http://www.rotman.utoronto.ca/bblum/personal/2%20sides.pdf

Balcar, J. (2011). Future skills needs in EU and skills transferability in 2020: sector meta-analysis. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues, 14(1): 5-20.

Balcar, J. (2016). Is it better to invest in hard or soft skills? The Economic and Labour Relations Review, 27(4): 453-470, DOI: 10.1177/1035304616674613

Balcar, J. (2018). Soft Skills on Czech Labour Market. MIMEO.

Balcar, J., Homolová, E., Karásek, Z. et al. (2011). Transferable competences across economic sectors: Role and importance for Employment at European level. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7124&langId=en

Balcar, J., Janíčková, L.,  Filipová, L. (2014). What General Competencies Are Required from the Czech Labour Force? Prague Economic Papers, 23(2): 250-265.

Balcar, J., Knob., S. (2016). Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.

Black, S. E., Spitz-Oener, A. (2007). Explaining Women’s Success: Technological Change and the Skill Content of Women’s Work. IZA Working paper 2803. http://ftp.iza.org/dp2803.pdf

Borghans, L. B.Weel, Weinberg, B.A. (2006). People People: Social Capital and the Labor-Market Outcomes of Underrepresented Groups. Working paper 11985. http://www.nber.org/papers/w11985.pdf

Borghans, L. B.Weel, Weinberg, B.A. (2008). Interpersonal Styles and Labor Market Outcomes”. Journal of Human Resources, 43(4): 815-858.

Burdová, J., Paterová, P. (2009). Šetření potřeb zaměstnavatelů a připravenosti absolventů v zemědělské sféře. Národní ústav odborného vzdělávání, Praha.

Burdová, J., Trhlíková, J., Vojtěch, J. (2007). Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Conti, G., Galeotti, A., Mueller, G., Pudney, S. (2009). Popularity. ISER Working Paper 2009-03. http://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2009-03.pdf

CZSO.  Veřejná databáze, Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců. http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp

Gavenda, M. (2006). Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006. http://resa.rza.cz/www/file.php?id=30

Gottvald, J., et al. (2008). Uplatnitelnost absolventů škol v podnicích a institucích Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB-TUO.  http://resa.rza.cz/www/file.php?id=72

Havlena, J. (2004). Kompetenční model MS kraje: Anketa mezi velkými zaměstnavateli. http://resa.rza.cz/www/ file.php?id=32

Kalousková, P. (2006). Potřeby zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol - šetření v terciární sféře. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Kalousková, P. (2007). Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Kalousková, P., et al. (2004). Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Karásek, Z. et al. (2004). Profesní struktura ve strojírenském oboru v Moravskoslezském kraji http://rzasystem.rza.cz/file.php?fileID=34

Kuhn, P.,  Weinberger, C. (2005). Leadership Skills and Wages. Journal of Labor Economics. 23(3): 395-436.

Leisyte, L. et al. (2012). Závěrečná zpráva 7: Lidské zdroje ve VaV (elektonická příloha). In MŠMT. Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Praha: MŠMT. ISBN 978-80-87601-01-3.

NVF (2011). Mapa výzkumného a aplikačního potenciálu Česka, Situace na trhu práce: nabídka a poptávka po pracovnících ve vědě a výzkumu. http://www.vyzkum.cz/storage/att/F61E482972D69CB6B8D2A32142931998/ mapa_vavai_cr_analyza_lidskych_zdroju_nabidka_a_poptavka_po_ps_1.pdf

Orazem, P. F., Vodopivec, M. (1997). Value of Human Capital in Transition to Market: Evidence from Slovenia. European Economic Review, 41: 893-903.

Reber, A. S., Reber, E. (2001). The Penguin Dictionary of Psychology. 3rd ed. London: Penguin Books.

Skácelová, P., Vojtěch, J. (2009). Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Štastnová, P., et al. (2006). Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2006). Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Štastnová, P., et al. (2008). Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur (2007-08). Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.

Weinberger, C. (2011). The Increasing Complementarity between Cognitive and Social Skills. Working paper. http://www.econ.ucsb.edu/~weinberg/MathSocialWeinberger.pdf