The Efficiency and Public Transport Accessibility of Indirect State Administration in the Czech Republic

Issue: 2/2016

Igor Ivan

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geoinformatics, igor.ivan@vsb.cz

Ivana Vaňková

Department of Public Economics,VŠB – Technical University of Ostrava, Sokolská 33, 701 21 Ostrava, Czech Republic; ivana.vankova@vsb.cz.

Iveta Vrabková

Department of Public Economics,VŠB – Technical University of Ostrava, Sokolská 33, 701 21 Ostrava, Czech Republic, iveta.vrabkova@vsb.cz.

This paper examines the efficiency and public transport accessibility of indirect (devolved) state administration performed by municipalities with extended powers (hereinafter MEPs) in the Czech Republic. Our aim is to evaluate the efficiency of the revenues made by municipalities with extended powers, through performing powers delegated to them by the state administration, and those municipalities' public transport accessibility as of 31 December, 2014. The rate of efficiency is tested on an output-oriented Free Disposable Hull model. One input variable is selected – the operating expenses of the municipal offices recalculated per inhabitant of the municipality's administrative district – and two output variables are selected: contribution to the performance of state administration, recalculated per inhabitant of the municipality's administrative district, and revenues from administrative fees per inhabitant of the municipality's administrative district. The municipality's offices' transport accessibility is evaluated via network analysis using ArcGIS software. The article investigates the hypothesis that public administration deconcentration practices logically result in higher security costs and therefore inefficiency. The results reveal that only 66 of the country's 205 MEPs are efficient and that operating expenses and state contributions for the performance of state administrative tasks play a significant role in these results. Efficiency is less significantly influenced by administrative fee revenues. Public transport accessibility is analyzed for two time intervals – 6:00 to 8:00 am and 1:00 to 2:00 pm – on Tuesdays. The degree of accessibility is defined using a six-point scale of accessibility. The results show that the best accessibility is in the morning hours, when the offices are accessible for 68.8% of the population aged 15+ in the Czech Republic; the worst accessibility is in the afternoon hours when only 2% of the population aged 15+ can access the offices.

Pages: 
135-156
DOI: 10.1515/revecp-2016-0010
JEL: H76, H71, H67
Keywords: state administration, public transport accessibility, municipality with extended power, Model Free Disposable Hull., efficiency
References: 

Act No. 314/2002 Coll., on Establishment of Municipalities with Authorised Municipal Offices and on Establishment of Municipalities with Extended Powers, as last amended.

Act No. 634/2004 Coll., on administrative fees, as last amended.

Act No. 475/2013 Coll., on the State Budget of the Czech Republic for 2014.

Act No. 250/2000 Coll., on budgetary rules of territorial budgets, at last amended.

BORŮVKOVÁ, J., & KUNCOVÁ, M. (2012). Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů. Acta Oeconomica Pragensia, 12 (5), 75-84. DOI: 10.18267/j.aop.382

Chamber of Deputies Parliament of the Czech Republic. Usnesení č. 304 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 59. schůze ze dne 27. února 2002. Retrieved January 14, 2015, from http://www.psp.cz

CZSO. (2015). Small Lexicon of Municipalities of the Czech Republic. Retrieved December 10, 2014 from https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2014-n-gdc2kaznu1

Degree of Ministry of Interior of the Czech Republic No. 388/2002 Coll., on Establishment of Administrative Districts of Minucipalities with Authorised Municipal Offices and on Establishment of Administrative Districts of Municipalities with Extended Powers.

DEPRINS, D., & SIMAR, L., & TULKENS, H. (1984). Measuring labor efficiency in Post offices. In: Marchand, M., Pestieau, P., Tulkens, H. (eds.): The Performance of Public Enterprises: Concepts and Measurement. Amsterdam: North-Holland, 243-267.

DLOUHÝ, M., & JABLONSKÝ, J., & NOVOSÁDOVÁ, I. (2007). Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic. Politická ekonomie, 54 (1), 60–71. DOI: 10.18267/j.polek.590

DLOUHÝ, M. (2009). Efficiency and productivity analysis in health services. Prague Economic Paper, 18 (2), 176–184. DOI: 10.18267/j.pep.348

DRDLA, P. (2014). Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. Univerzita Pardubice, 412 s.

HAY, A. (2000). Transport geography. In Johnston, R. J., & Gregory, D., & Pratt, G., & Watts, M. (Eds.): The Dictionary of Human Geography (pp. 855-856). Oxford: Blackwell Publishers.

HENDRYCH, D., & KAVĚNA, M., & PAVLÍK, M. (2014). Správní věda. Teorie veřejné správy. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer.

HORÁK, J., IVAN, I., FOJTÍK, D., & BURIAN, J. (2014). Large scale monitoring of public transport accessibility in the Czech Republic. Proceedings of the 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 157–163.

IVAN, I., & HORÁK, J. (2015). Demand and Supply of Transport Connections for Commuting in the Czech Republic. In: Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., & Inspektor, T. (2015). Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, 214, 137–147.

JABLONSKÝ, J., & DLOUHÝ, M. (2004). Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing.

JABLONSKÝ, J., & GRMANOVÁ, E. (2009). Analýza efektívnosti slovenských a českých poisťovní pomocou modelov analýzy obalu dát. Ekonomický časopis, 57 (9), 857–869.

JACOBS, R. (2001). Alternative methods to examine hospital efficiency: data envelopment analysis and stochastic frontier analysis. Health Care Management Science, 4 (2), 103-115. DOI: 10.1023/A:1011453526849

KUNTORÁDOVÁ, I. (2015). Politické aspekty financování českých měst. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Ministry of Interior of the Czech Republic. (2012). Analýza aktuálního stavu veřejné správy. Retrieved January 16, 2015, from http://www.mvcr.cz/clanek/analyza-aktualniho-stavu-verejne-spravy.aspx

Ministry of Interior of the Czech Republic. (2015). Strategický rámec rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Retrieved February 15, 2015, from http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx

Ministry of Finance of the Czech Republic. (2015). Monitor. [online]. Retrieved January 17, 2015, from http://monitor.statnipokladna.cz/2014/

MUDRYCH, P. (1998). Ranní dopravní špička jako základ pro studium geografických souvislostí v zázemí našich středisek. Geografie. 428–436.

PROVAZNÍKOVÁ, R., & PETR, P. (2014). The Aspects of Financing of Municipalities with Extended Power. In D. Špalková & Matějová, L. (Ed.), Current Trends in Public Sector Research (pp. 68-75). Šlapanice: Masarykova univerzita.

Simpson, H. (2009). Productivity in Public Services. Journal of Economic Surveys, 23 (2), 250-276. DOI: 10.1111/j.1467-6419.2008.00562.x

TOTH, P. & et al. (2009). Financial Analysis of Local administration and Govermnet in the Czech Republic. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. [online]. Retrieved February 17, 2015, from http://www.vse.cz

Vakkuri, J. (2003). Research Techniques and Their Use in Managing Non Profit Organisations. An Illustration of DEA Analysis in NPO Environments. Financial Accountability & Management, 19 (3), 243-264.

VAŇKOVÁ, I., & VRABKOVÁ, I. (2014). The Factors Influencing Economic Efficiency of the Hospital Bed Care in Terms of the Regional Allowance Organizations. Národohospodářský obzor, 14 (3), 233-248. DOI: 10.2478/revecp-2014-0012