Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady

Issue: 2009/1

Michal VančuraPedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10

371 15 České Budějovice

Stanislav KraftPedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10

371 15 České Budějovice

Článek se zabývá hodnocením postavení jednotlivých regionů České republiky (ORP) v dopravním systému a prostorovými dopady existence dopravní infrastruktury vyššího řádu. Na základě údajů o časové dostupnosti Prahy ze středisek ORP je celkový soubor sledovaných regionů diferencován podle absolutních (časová dostupnost, průměrná rychlost) a relativních charakteristik (vážená časová dostupnost). Sledovány jsou údaje časové dostupnosti pro individuální automobilovou i veřejnou hromadnou dopravu. Pomocí nástrojů ArcView jsou pak následně vyjádřeny časové a prostorové vztahy generované dopravním systémem. Tím vzniká časoprostorová (timespace) mapa pro dostupnost Prahy individuální automobilovou dopravou.

Pages: 
21-33
References: 

 

AHMED, N., MILLER, H. J. (2007): Time-space transformations of geographic space for exploring, analyzing and visualizing transportation systems. Journal of Transport Geography, 15, s. 2-17.

GIDDENS, A. (1984): The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge.

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 147 s.

HANSON, S., 2000. Transportation: Hooked on speed, eying sustainability. In: Sheppard, E., Barnes, T., (eds): A Companion to Economic Geography, Blackwell Publisher, s. 468 -483.

HARVEY, D. (1989): The Condition of Postmodernity. Blackwell. London.

HUDEČEK, T. (2008): Akcesibilita a dopady její změny v Česku v transformačním období: vztah k systému osídlení. Disertační práce, KSGRR, PřF, UK, Praha, 119 s.

JANELLE, D. G. (1968): Central Place Development in a Time-space Framework. The Professional Geographer, 20, s. 5-10.

KRAFT, S. (2008a): "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea geographica, 14, Plzeň, s. 77-84.

KRAFT, S. (2008b): Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. Sborník z konference „Geodny Liberec 2008“, TU Liberec. (v tisku)

KRAFT, S., VANČURA, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M.,  Tomeš, Z., (eds.): Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. ESF MU, Brno, s. 108-122.

SCHAICK, van, J. (2006): Changing time – changing cities. Atlantis 2006–2007. 13 pp.

SEIDENGLANZ, D. (2004): Vysokorychlostní železniční doprava v evropské dopravní politice. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor, geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 513-519.

TOLLEY, R., TURTON, B. (1995): Transport Systems, Policy and Planning – a geographical approach. Longman Scientific & Technical, England, 404 s.

VANČURA, M. (2007): Direkte Auslandsinvestitionen, Investitionsanreize und Zielregionen in der Tschechischen Republik. In: Jurczek, P. (ed.): Beiträge zur Kommunal - und Regionalentwicklung, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht, Heft 45, Chemnitz, Technische Univerzität Chemnitz, s. 131-146.

VICKERMAN, R., SPIEKERMANN, K. and WEGENER, M. (1999): Accessibility and economic development in Europe, Regional Studies, 33(1), s. 1-15.

VITURKA, M. a kol. (2003): Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. MU, Brno, 141 s.

IDOS 2007/2008 – elektronická verze jízdních řádu veřejné dopravy, CHAPS, Brno.