Editoriál 1/2009

Issue: 2009/1

Martin Kvizda

Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno, kvizda@econ.muni.cz

Editorial

Rokem 2009 vstoupil časopis Národohospodářský obzor do nové éry své existence. Na
první pohled je patrná nová grafická úprava výtisků i internetových stránek časopisu,
méně viditelná, avšak mnohem důležitější, je nová strategie redakční politiky. Časopis
bude vycházet čtyřikrát ročně tak, že vždy v 1. a 3. čísle budou publikovány články
spolu jen volně související, zatímco čísla 2. a 4. budou vždy monotematická a budou
v nich publikovány články, které se váží k předem vyhlášenému tématu. Všechna čísla
s plnými texty jednotlivých příspěvků jsou volně dostupná na internetových stránkách
časopisu. K publikaci jsou přijímány zejména delší statě z oblasti ekonomie,
hospodářské politiky a ekonometrie i s přesahem do oblasti sociálně politické. Formát
časopisu je vhodný také pro mladé autory a umožňuje publikaci výstupů doktorských
disertačních prací. Preferovaným jazykem časopisu je angličtina, k publikaci jsou
přijímány i texty v českém jazyce. Autory ze Slovenska prosíme, aby s ohledem na
oficiální jazyky časopisu i vzhledem k jazykovým korekturám zasílali své příspěvky
v angličtině. Na všechny příspěvky nabídnuté k publikaci v Národohospodářském
obzoru jsou důsledně zpracovávány dvě oboustranně anonymní recenze, s jejichž
výsledkem jsou potom autoři příspěvků seznámeni. V redakci se snažíme maximálně
zkrátit recenzní řízení a redakční zpracování příspěvků tak, aby doba od zaslání
příspěvku do rozhodnutí o publikaci nebyla delší než 3 až 6 měsíců (s ohledem na
periodicitu monotematických čísel). V redakci nyní zpracováváme příspěvky
monotematického čísla 2/2009 s tématem „Competitiveness of the Czech economy“, do
11. září 2009 je možno posílat příspěvky do monotematického čísla 4/2009 s tématem
„Hospodářské politiky zemí EU v době krize“. V tomto čísle budou také publikovány
vybrané příspěvky ze VII. konference „Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická
krize – výzvy budoucnosti“ pořádané na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v Ostravě.
V časopise uvítáme také recenze na knihy a monografie, které Vás zaujaly, a zprávy
o zajímavých konferencích, workshopech, letních školách apod.

Děkujeme všem autorům, recenzentům a čtenářům za přízeň v roce 2008 a věříme, že
adresa http://www.econ.muni.cz/nho se stane stálou oblíbenou položkou Vašich
internetových prohlížečů.

Martin Kvizda
zástupce šéfredaktora