EDITORIAL

Issue: 2009/3

Stanislav Šaroch

ŠKODA AUTO Vysoká Škola o.p.s., Na Karmeli 1457, 293 01, Mladá Boleslav, Stanislav.Saroch@savs.cz.

Toto číslo Národohospodářského obzoru je výmluvným dokladem toho, jak široký je tematický prostor, který časopis může pokrýt. Obsahuje jak taxonomický příspěvek z oblasti vývoje ekonomických teorií, tak analýzy z oblasti praktické hospodářské politiky. Ty jsou věnované jednak efektivnosti sociálních služeb pro staré občany v ČR a za druhé výzvám politiky soudržnosti v období transformace ekonomiky polské.
Zatímco taxonomický článek Luďka Kouby lze využít i jako průvodce po teoretické literatuře k tématu pojetí institucí v teoriích růstu, v článcích Ladislava Průši a Michala Wozniaka najdete bohatý empirický materiál k problematice vývoje systému sociální péče o seniory v ČR a sledování vývoje a výsledků politiky soudržnosti v Polsku. Příjemné čtení.