Innovation Performance Of Czech Regions

Issue: 2010/4

Vladimír Žítek

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra regionálního rozvoje a
správy, Lipová 41a, 602 00 Brno ( zitek@econ.muni.cz)

Innovations play the key role in the today’s globalized world economy. This is a fact which also the European Union is aware of. Therefore, it is concerned with the innovation support. And individual national economies focus on the characteristics that influence their innovation potential. Several various methods are used for the evaluation of the innovation efficiency, for example the Summary Innovation Index (SII), by the means of which the individual countries are assessed through 25 indicators. This contribution aims to find out which of the indicators involved in the method are available, so that this method could be used for the evaluation of the innovation efficiency of the individual regions at the level of NUTS3. For this purpose, the Regional Innovation Index (RII) has been defined and it uses 16 indicators, the same as or similar to the original methodology, to compare the regions of the Czech Republic. RII maintains the original weight ratio of innovation input and output dimensions. RII is used as a base for the creation of regional typology, which divides the regions into those considerably above average, those above average, the average ones, those below average and those considerably below average. Moreover, the results are compared with the conclusions of another study, which used a simpler methodology. This makes us able to draw final conclusions and also to define bases for further research.

Pages: 
151–173
DOI: 10.2478/v10135-011-0003-1
JEL: R120, O180
Keywords: typology of regions, Regional development, Innovation index, evaluation
References: 

CZECHINVEST (2008). Statistika čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů z programů OPPP. Retrieved from http://isop.czechinvest.org/isop_oppp/WebVystupy/ stat_cerp_dotaci_z_OPPP.aspx
ČSÚ: High-tech sektor v období 1995-2006, Retrieved from http://www.czso.cz/ csu/redakce.nsf/i/high_tech_sektor
ČSÚ: Inovace v ČR v roce 2005 (kód 9605-06)
ČSÚ: Informační ekonomie v číslech 2008, Retrieved from http://www.czso.cz/csu/ redakce.nsf/i/informacni_ekonomie_v_cislech_2008
ČSÚ: Krajská ročenka Jihomoravského kraje 2006 (kód 13-6201-06)
ČSÚ: Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR v letech 2001-2005 (kód 9612-06)
ČSÚ: Regionální účty 2005 (kód 1371-06)
ČSÚ: Trh práce 1993 – 2006 (kód 3103-07)
ČSÚ: Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2006 (kód 9601-07)
ČSÚ: Výsledky ad hoc modulu 2003 o celoživotním vzdělávání za rok 2003 (kód 3119-04)
ČSÚ: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2007 (kód 9701-07)
ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2005 (kód 3101-05)
ČSÚ (Czech Statistical Office): www.czso.cz
Database of Masaryk University Regional Development Centre (2006)
HUKALOVÁ, M. (2005). Statistika inovací. Inovační podnikání a transfer technologií. AIP ČR. 2005 , č. 4/2005, s. 5-6. Praha.. ISSN 1210-4612.
KLÍMOVÁ, V. (2006). Inovační procesy. Brno: Masarykova univerzita. 180 s. ISBN 80-210-4166-8
OECD: OSLO MANUAL. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third edition. 2005.
PRO INNO EUROPE: www.proinno-europe.eu
TONEV, P. (2007). Institucionální báze výzkumu a vývoje a inovačně nosných oborů vysokého školství. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky. s. 236-243. ISBN 978-80-210-4455-5
ŽÍTEK, V., KLÍMOVÁ, V. (2006). Assessment of Public Programmes Co-Financed from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University. s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2.
ŽÍTEK, V., KUNC, J., TONEV, P. (2006). Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Working papers. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 21, 36 s. ISSN 1801-4496.