Promotion Of Quality Management In Public Administration – The Approach Of Czech Central Government

Issue: 2010/4

David Špaček

Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Lipová 41a, Brno, Czech Republic, e-mail: david.spacek@econ.muni.cz

The first part of the paper summarizes the specifics of quality and its management in public administration. The second part introduces the approach of the Czech central government to quality management promotion in public administration with regard to classification of approaches proposed by Löffler and Vintar (2004). The approach is more converging to Löffler and Vintar’s ‘hands-on’ and supportive approach rather than to passive or control-orientation approaches.

Pages: 
133–150
DOI: 10.2478/v10135-011-0002-2
JEL: H79
Keywords: quality management promotion, public management, Czech public administration reform
References: 

BEAM, G. (2001). Quality Public Management – What It Is and How It Can Be Improved and Advanced. Illinois: Burnham Inc., Publishers.
CADDY, J., VINTAR, M. (2004). Building Quality into Public Administration. In Caddy, J., Vintar, M. (Eds.), Building better quality administration for the public: Case studies from Central and Eastern Europe. Slovakia: NISPAcee.
DENHARDT, J., V., DENHARDT, R., B. (2003). The New Public Service – Serving, not Steering. New York: M. E. Sharpe.
EIPA. (2002). CAF Brochure - 2002. Retrieved March 23, 2006 from http://www.eipa.eu/CAF/Brochure/CAF2002_Eng.pdf.
EIPA. (2003). Study on the use of the Common Assessment Framework (CAF) in European Public Administrations. Retrieved August 25, 2008 from http://www.eipa.eu/CAF/Articles/CAF_ENG_DG.pdf.
EIPA. (2005). Study on the use of the Common Assessment Framework in European Public Administrations. Retrieved August 25, 2008 from http://www.eipa.eu/CAF/Articles/CAFpublication_2005_EN_V01_7dec05.pdf.
EIPA. (2006). CAF Brochure – 2006. Retrieved August 25, 2008 from http://www.eipa.eu/CAF/CAF_2006/Brochures/English_2006.pdf.
eSTAT. (2007). Smart Administration – reforma nebo jen pozlátko pro evropské úředníky?. Retrieved May 5, 2010 from http://www.estat.cz/smart-administration-reforma-nebo-jen-pozlatko-pro-e....
FEJTEK, P. (2009). Byrokratická zátěž občanů: Přístupy k jejímu měření a snižování. In Veřejná správa, vol. 6, Ministerstvo vnitra. Pp. 14, 16 – 17.
FLYNN, N. (2002). Public Sector Management. Essex: Pearson Education Limited.
GASTER, L., SQUIRES, A. (2003). Providing Quality in the Public Sector. Maidenhead: Open University Press.
HUGHES, O. E. (2003). Public Management and Administration - An Introduction. New York: Palgrave MacMillan.
HUMPHREYS, P. C. Improving the Quality of Services Delivered in Ireland: Different Approaches to the Challenge of Change. In Löffler, E., Vintar, M. (Eds.), Improving the Quality of East and West European Public Services. Aldershot: Ashgate Publishing. Pp. 57 – 71.
LÖFFLER, E. (2002), Defining and Measuring Quality in Public Administration. In Caddy, J., Vintar, M. (Eds.), Building better quality administration for the public: Case studies from central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee 2002. Pp. 15 – 34.
LÖFFLER, E., PARRADO, S., ZMEŠKAL, T. (2007). Improving customer orientation through service charters. Ministerstvo vnitra ČR and OECD.
LÖFFLER, E., VINTAR, M. (2004). The Current Quality Agenda of East and West European Public Services. In Löffler, E., Vintar, M. (Eds.), Improving the Quality of East and West European Public Services. Aldershot: Ashgate Publishing. Pp. 3 - 19.
MILAKOVICH, M. E. (1995). Improving Service Quality – Achieving High Performance in the Public and Private Sectors. Florida: St. Lucie Press, Inc.
NENADÁL, J. et al. (2004). Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press.
PŮČEK, M. et al. (2005a). Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy – soubor příkladů, Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
PŮČEK, M. et al. (2005b). Jak efektivně uplatnit CAF v samosprávných úřadech. Praha: Národní politika podpory jakosti.
PŮČEK, M., KOCOUREK, S. et al. (2004). Řízení procesů výkonu státní správy. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
SCHNEIDER, B., WHITE, S. (2004). Service Quality – Research Perspectives. California: Sage Publications, Inc.
ŠPAČEK, D. (2007a). Common Assessment Framework: potential and factual issues in the Czech administrative practice. Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai, vol. 43. Pp. 163 - 182.
ŠPAČEK, D. (2007b). Sebehodnocení podle CAF a vyhodnocování spokojenosti klientů veřejné správy. In Škarabelová, S. (Ed.), Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Pp. 156-165
ŠPAČEK, D. (2009). Czech POINTS – The Czech Showcase?. In State and Administration in a Changing World. Bratislava : NISPAcee, 27 pages.
ŠPAČEK, D., NUNVÁŘOVÁ, S. (2009). Quality Management and Citizens' Satisfaction - Selected Practice of Czech Public Administration. In State and Administration in a Changing World. Bratislava : NISPAcee, 24 pages.
ŠPAČEK, D., ŠPALEK, J. (2007). Communication and Electronic Public Administration: Some Issues in the Context of the Czech System of Public Administration. In Nemec, J. (Ed.). Lessons and Recommendations for Improvement: Central and Eastern European Public Administration and Public Policy, Bratislava: NISPAcee. Pp. 217 – 238.
ZEITHAML, V. A., PARASURAMAN, A. (2004). Service Quality. Cambridge, Massachusetts: Marketing Science Institute.