O časopise

Národohospodářský obzor je vědecký časopis indexovaný v databázi Scopus, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie, které mají relevanci pro hospodářskou politiku zemí střední a východní Evropy. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodářského, jehož první číslo vyšlo v roce 1896. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.

Časopis vychází čtyřikrát ročně (v březnu, červnu, září a prosinci) v elektronické podobě a rovněž ve výtiscích. Plné znění elektronicky publikovaných textů je volně dostupné na internetových stránkách časopisu a na portálu vydavatelství De Gruyter. Výtisky jednotlivých čísel časopisu jsou zdarma distribuovány do knihoven a na odborná pracoviště, autorské výtisky obdrží autoři jednotlivých příspěvků a členové redakční rady časopisu. Na vyžádání zasíláme zdarma výtisky jednotlivých čísel až do vyčerpání zásob.

Národohospodářský obzor je open access journal, což znamená, že jeho obsah je volně dostupný uživatelům. Uživatelé jej mohou číst, stahovat, tisknout nebo se na něj odkazovat bez předchozí žádosti o povolení vydavatelem nebo autory. Jakékoliv komerční využítí článků a dalšího obsahu je zakázáno.

Abstrakty a indexování

Národohospodářský obzor je indexován v databázích Scopus, ERIH+, EconLit, EBSCOhost, RePEC/EconPapers a dalších, jejichž přehled naleznete v části Abstracting & Indexing.

Call for Papers 

Redakce nabízí autorům možnost publikace odborných článků souvisejících se zaměřením časopisu. Časopis je permanentně otevřený pro zaslání příspěvků.