„PŘEVAŽUJÍCÍ PROUD“ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝCH PŘÍSTUPŮ K TEORII RŮSTU: FORMÁLNÍ POJETÍ INSTITUCÍ A DŮRAZ NA EKONOMICKÉ INSTITUCE

Issue: 2009/3

Luděk Kouba

Ústav ekonomie, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno. e-mail: kouba@mendelu.cz

Východiskem příspěvku je původní návrh klasifikace soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu; jako dva hlavní přístupy jsou klasifikovány sociálně-ekonomické přístupy k teorii růstu založené na formálním pojetí institucí a teorie růstu nové institucionální ekonomie založená na northovském konceptu path dependence. První z nich je dále dělen na přístup primárně zdůrazňující význam politických institucí a přístup primárně zdůrazňující význam ekonomických institucí. Cílem příspěvku je blíže charakterizovat a diskutovat přístup primárně zdůrazňující význam ekonomických institucí, který byl označen jako převládající proud soudobé sociálně-ekonomické teorie růstu. Obecně lze říci, že formální instituce jsou klíčovou determinantou dlouhodobého ekonomického růstu; autoři zdůrazňují především význam vlastnických práv. Zásadním problémem vymezeného přístupu je ovšem právě bezvýhradná akcentace formálních institucí, což je v rozporu s deklarovaným uznáním Northova pojetí institucí.

Pages: 
123-140
JEL: P14, 043, 010
Keywords: vlastnická práva, formální instituce, ekonomický růst, ekonomické instituce
References: 

Alesina, A., Rodrik, D. Distributive Politics and Economics Growth. Quarterly Journal of Economics, 1994, 109.
Aron, J. Growth and Institutions: A Review of the Evidence. World Bank, The World Bank Research Observer, 2000, vol. 15, no. 1.
Acemoglu, D. Constitutions, Politics and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini’s “The Economic Effect of Constitutions”. NBER, 2005, Working Paper No. 11235.
Acemoglu, D. Modelling Inefficient Institutions. NBER, 2006, Working Paper No. 11940.
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. NBER, 2001, Working Paper No. 8460.
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. Institutions as the Fundamnetal Cause of Long-Run Growth. NBER, 2004, Working Paper No. 10481.
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J., Yared, P. From Education to Democracy? NBER, 2005, Working Paper No. 11204.
Acemoglu, D., Robinson, J. Persistence of Power, Elites and Institutions. NBER, 2006, Working Paper No. 12108.
Chang, Ha-Joon Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development. UNU-WIDER, 2006. Dostupný: 25. 7. 2007.
Dolar, D., Kray, A. Institutions, Trade and Growth. The World Bank, 2002. Dostupný: 18. 6. 2007.
Easterly, W., Levine, R. It´s Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models. 2001. Dostupný: 26. 7. 2006.
Engerman, S., L., Sokoloff, K., L. Institutions and Non-Institutional Explanations of Economic Differences. NBER, 2003, Working Paper No. 9989.
Freeman, R., B. Single Peaked Vs. Diversified Capitalism: The Relation Between Economic Institutions and Outcomes? NBER, 2000, Working Paper No. 7556.
Glaeser, E., L., La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. Do Institutions Cause Growth? NBER, 2004, Working Paper No. 10568.
Hall, R., E., Jones, Ch, I. The Productivity of Nations. NBER, 1996, Working Paper No. 5812.
Hall, R., E., Jones, Ch, I. Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others? 1999. Dostupný: 18. 6. 2007.
Jonáš, J. Světová ekonomika na přelomu tisíciletí. Praha: Management press, 2000.
Jütting, J. Institutions and Development: A Critical Review. OECD Development Centre, 2003, Working Paper No. 210.
Kouba, L. Sociálně-ekonomické přístupy k teorii růstu v rámci literatury ekonomie hlavního proudu. Národohospodářský obzor. 2007, č. 2.
Kouba, L. Teorie růstu nové institucionální ekonomie založená na northovském konceptu path dependency. Ekonomická revue. 2008, č. 4.
Kouba, L. Návrh klasifikace soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu. Politická ekonomie. 2009, v tisku.
Mantzavinos, C.: Individuals, Institutions and Markets. Cambridge University Press, 2001.
Mc Arthur, J., W., Sachs J., D. Institutions and Geography: Comment on Acemoglu, Johnson and Robinson (2000). NBER, 2001, Working Paper No. 8114.
North, D., C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990.
North, D., C. Prologue. In Drobak, J., Nye, J. Frontiers of the New Institutional Economics. Academic Press, 1997.
North, D., C. Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, 2005.
Olson, M. The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidies. Yale University Press, 1982.
Olson, M. Big bills left on sidewalk: why some nations are rich and other poor. Journal of Economic Perspectives 1996, No. 2, Spring.
Olson, M. Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. New York: Basic Books, 2000.
Posen, A. Do Better Institutions make Better Policy? International finance. 1998, 1 (1).
Rodrik, D. Democracy and Economic Performance. 1997. Dostupný: 8. 8. 2007.
Rodrik, D. Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them. NBER, 2000, Working paper No. 7540.
Rodrik, D., Subramanian, A., Trebbi, F. Institutions Rule: The Primacy of Instituttions over Geography and Integration in Economic Development. NBER, 2002, Working Paper No. 9305.
Zakaria, F. Budoucnost svobody – Neliberální demokracie v USA a ve světě. Praha: Academia, 2005.