NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 3 – 2004

Kamil Fuchs

 • Karel Engliš a brněnská ekonomická škola
 • Karel Engliš and Brno Economic School.

Drahomír Jančík

 • Englišův zápas o měnovou politiku ve třicátých letech
 • Engliš’ fight for monetary policy in 30’s of 20th century.

Václav Jurečka

 • Poznámky k některým osobnostním rysům Karla Engliše
 • Remarks on some personal characteristics of Karel Engliš.

Marcela Palíšková

 • Karel Engliš - mozaika života
 • Karel Engliš – mosaic of life.

František Vencovský

 • Englišova praktická finanční a měnová politika
 • Engliš’ practical financial and monetary politics

Řeč Karla Engliše při otevření Masarykovy univerzity v Brně dne 11. listopadu 1919:

Hledáme pravdu, ale chceme dobro

Speech of Karel Engliš at the opening ceremony of Masaryk University on 11th November 1919.

We seek the truth, but we want the good.

 

 • Vystoupení Karla Engliše při slavnostní promoci čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně - společně s prof. Františkem Weyrem - dne 21. dubna 1947
 • Speech of Karel Engliš at the ceremony of his conferment of a honorary doctoral degree of Masaryk university in Brno – together with prof. František Weyr – on 21st April, 1947.
 • Svoboda myšlení a přesvědčení
 • The freedom of thoughts and convictions.
 • Roky Englišova života
 • The years of Engliš’ life