1/2005

Izabela Bludnik
The Role of Nominal Rigidities in Keynesian Thought
Role nominálních rigidit v keynesiánském učení
 

Lukáš Bortel
Legal systems and economic performance
Právní systémy a výkonnost ekonomiky
 

Ota Fišera
Privatization in Czech Republic in the beginning of nineties of 20th century.
Proces privatizace v ČR na počátku 90. let 20. století
 

Vladimír Hyánek
Finances of foundation subjects
Ekonomika nadačních subjektů
 

Vendula Hynková
Czech Republic’s policy of economic competition after EU entrance, a question of
sovereignty.
Soutěžní politika České republiky po vstupu do Evropské unie, otázka suverenity
 

Eva Jiráková, Jana Gibarti
Evergreen called corruption
Evergreen zvaný korupce
 

Milan Sekanina
To the living standard of people living in Czech Republic in sixties of last century
K životní úrovni obyvatelstva v Československu v první polovině 60. let minulého století