EDITORIAL 3-4/2008

Author: 

Aktuální číslo, které máte před sebou je zaměřeno na monetární historii. Ve svých příspěvcích se autoři zabývají vybranými aspekty monetární teorie a historie v odlišném časovém a geografickém kontextu. V této tradici monotématických čísel bychom rádi pokračovali i v budoucnu, kdybychom ze čtyř čísel ročně chtěli věnovat dvě monotématickým vydáním. Od této strategie si slibujeme, že soustředěním tematicky blízkých autorů a příspěvků podnítíme intenzivnější výměnu informací a náš časopis se tak stane efektivnější platformou pro stimulaci odborné diskuse. Kromě zavedení monotématických čísel plánujeme od nového ročníku celou řadu vylepšení. Národohospodářský obzor bude mít novou designovou podobu a zásadních změn doznají také webové stránky, které chceme učinit hlavním komunikačním nástrojem našeho časopisu. V obsahové části jsme výrazně rozšířili okruh recenzentů a obohatili jej o některá prestižní jména domácí i zahraniční akademické obce. Také jsme zapracovali na metodice zpracovávání recenzí, abychom recenzní proces co nejvíce objektivizovali a podpořili tak hlavní cíl časopisu, kterým je růst akademické úrovně a prestiže. Doufáme, že nám v tomto úsilí i nadále zachováte svoji přízeň.