Stakeholder Approach and the Corporate Financial Performance

Issue: 2009/2

Ladislav Blažek

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra podnikového hospodářství,
Lipová 41a, 602 00 Brno (blazek@econ.muni.cz)

Ondřej Částek

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra podnikového hospodářství,
Lipová 41a, 602 00 Brno ( castek@econ.muni.cz)

The following paper aims to describe the analysis and utilization of stakeholder approach, which was used in the research of the Research Centre for Competitiveness of Czech Economy. The stakeholder model was employed in the research to explain the behavior of enterprises and to find factors of competitiveness. Here we can find assessment of stakeholders’ importance and its relationship to corporate financial performance with some chosen interfering factors, which is preceding step before assessment all potential factors of competitiveness using multidimensional analysis. Also the achieved results are related to chosen international and Czech studies.

Pages: 
91-106
DOI: 10.2478/v10135-009-0002-7
JEL: M10
Keywords: stakeholder model, Stakeholder approach, importance of stakeholders, empirical research, corporate performance
References: 

AGLE, B. R. – MITCHELL, R. K. – SONNENFELD, A. J. Who matters to CEOs? An investigaiton of stakeholder attributes and salience, corporate performance, and CEO values. Academy of Management Journal, 42/5, 1999, s. 507-525. ISSN 00014273.
ALLOUCHE, J. – LAROCHE, P. A meta-analytical investigation of the relationship between corporate social and financial performance. In Revue de Gestion des Ressources Humaines. 57/2005, pp. 18-41.
ANSOFF, I. Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965. BARNARD, CH. The Function of the Executive. London: Harvard University Press, 1938, 292 p.. ISBN 0-674-32803-5.
BERLE, A. – MEANS, G. The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan, 1932.
BERMAN, S. – WICKS, A. – KOTHA, S. – JONES, T. Does stakeholder orientation matter: The relationship between stakeholder management models and firm financial performance. In Academy of Management Journal, 42/5, 1999, s. 488-506. ISSN 00014273.
BLAŽEK, L. Výzkum konkurenceschopnosti podniku. Aplikace stakeholderského přístupu. In Vývojové tendence podniků. Sv. 1, s. 13-28. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3847-0.
BLAŽEK, L. Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. Working Paper č. 31/2007. Brno, Masarykova univerzita, CVKS, 2007. 44 s. ISSN 1801-4496.
BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků: (primární analýza výsledků empirického šetření). 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2007, 302 s. ISBN 9788021044562.
BLAŽEK, L. et al. Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2008, 210 s. ISBN 9788021047341.
BLAŽEK, L., ČADA, R. – GOLEC, R. – KUBÁTOVÁ, E. – ŠIŠKA, L. Vývojové tendence podniků. Část 1. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. Interní materiál.
BOHATÁ, M. Teorie zájmových skupin-možnosti a limity. In Politická ekonomie. 5/1998, Praha: Vysoká škola ekonomická. pp. 733-741. ISSN 0032-3233.
ČÁSTEK, O. Tvorba hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích a její typy. In Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. 10 p. ISBN 978-0-7041-227-5.
DONALDSON, T. – PRESTON, L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. In. Academy of Management Review, January 1995. Vol. 20. No 1, s. 65-91. Ročník IX. číslo 2/2009 105
FOLLETT, M. P. The New State: Group Organization the Solution of Popular Government. London, 1920.
FREEMAN, R. E. Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Harper Collins, 1984.
FREEMAN, R. E. – REED, D. L. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3): 93-94. 1983.
HARRISON, J., FIET – J. New CEOs pursue their own self-interest by sacrificing stakeholder values. In Journal of Business Ethics. 19/1999, s. 301-308. ISSN 0167-4544
HUČKA, M. et al. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, s.r.o., 2007. 273 s. ISBN 978-80-903962-0-3.
LUOMA, P. – GOODSTEIN, J. Stakeholders and corporate boards: institutional influences on board composition and structure. In Academy of Management Journal, 42/5, 1999, s. 553-563. ISSN 00014273
MEDEK, M. Komunikace se skupinami stakeholders jako faktor konkurenceschopnosti podniku: disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, 226 s.
MITCHELL, R. K. – AGLE, B. R. – WOOD, D. J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, October 1997, vol. 22, no. 4, s. 853-886.
MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. 189 s. ISBN 8024610299.
OGDEN, S. – WATSON, R. Corporate performance and stakeholder management: balancing shareholder and customer interests in the U.K. privatized water industry. In Academy of Management Journal, 42/5, 1999, s. 526-538. ISSN 00014273
PESQUEUX, Y., DAMAK-AYADI, S. Stakeholder theory in perspective. In Corporate Governance. Sv. 5, 2005, č. 2, s. 5-21. ISSN 1472-0701.
PRESTON, L. E. – O’BENNON, D. P. The Corporate Social-Financial Performance Relationship. In Business and Society. 36/1997, pp. 419-426.
RHENMAN, E. Industrial Democracy and Industrial Management. London: Tavistock, 1968. 188 s.
ROBINSON, G. – DECHANT, K. Building a business case for diversity. In Academy of Management Executive. 11/3/1997, pp. 21-31.
SMITH, H. R. – CARROLL, A. B. Is There Anything „New“ in Management? A „Rip Van Winkle“ Perspective. Academy of Management: The Academy of Management Review Jul 1978 3.
STURDIVANT, F. Executives and Activists: A Test of Stakeholder Management. In California Management Review. 1/22/1979, str. 53-59.
SUCHÁNEK, P. – ŠPALEK, J. Competitiveness of Czech Enterprises: Why The Enterprise Is Less Successful? In Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU. ISSN 1213-2446. 2009. Forthco
ŠIMBEROVÁ, I. Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí. In Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně. Sv. 251. 38 s. ISSN 1213-418X. s. 5.
ŠIŠKA, L. Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Working paper 10/2008. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 34 s. ISSN 1801-4496.
THEODOR, M. A Stakeholder Approach to Measuring the Level of Corporate Governance. In Acta Oeconomica Pragensia. 5/2004. s. 30-37.
WADDOCK, S. A. – GRAVES, S. The Corporate social performance-financial performance link. In Strategic Management Journal. 18/1997, pp. 303-317.