Competitiveness of Czech Enterprises: What affects the performance of the Enterprise?

Issue: 2009/2

Jiří Špalek

Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Lipová 41a, 602 00 Brno, Czech Republic, e-mail: spalek@econ.muni.cz

Petr Suchánek

Petr Suchánek
Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Lipová 41a, 602 00 Brno, Czech Republic, e-mail: suchycz@yahoo.com

This article is based on an empirical survey performed by the Research Centre for Competitiveness of the Czech Economy in 2007. We analyzed a sample of 432 companies. The main objective of the article is to formulate the factors which decrease the probability that a given company will be rated as competitive. Using advanced statistical methods (particularly statistical method of pattern recognition developed by UTIA ČSAV and modified in a special way for the purpose of our research) we formulate 20 qualitative characteristics, which can cause uncompetitiveness of the selected firm. These characteristics are then discussed and basic recommendations are drawn.

Pages: 
107-120
DOI: 10.2478/v10135-009-0003-6
JEL: M21, G30
Keywords: stakeholder, enterprise cluster analysis, Competitiveness
References: 

BLAŽEK, L. Výzkum konkurenceschopnost podniku. Aplikace stakeholderského přístupu. In Vyvojové tendence podnikl (Svazek I.). 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. od s. 13-28, 16 s. ISBN 80-210-3847-0.
BLAŽEK, L. a kol. Konkurenceschopnost podniků. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2007, 303 s. ISBN 978-80-210-4456-2.
BLAŽEK, L. a kol. Konkurenceschopnost podniků : (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 9788021047341.
BLAŽEK, L. – ČÁSTEK, O. Stakeholder approach to the competitiveness of enterprises. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Vol. 1 (forthcoming).
DONALDSON, T. – PRESTON, L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review, January 1995, vol. 20, no. 1, s. 65-91.
MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2005, 200 s. ISBN 80-247-1277-6.
PITRA, Z. Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy: strategický obrat v podnikatelském chování. Praha: Ekopress, 2001, 305 s. ISBN 8086119645.
PUDIL, P. – SOMOL, P. (2006): An Overview of Feature Selection Techniques in Statistical Pattern Recognition. Proceedings of the 16th Annual Symposium on Pattern Recogniton, Cape Town, South Africa, pp.1-14. ISBN 0-7992-2264.
PUDIL, P. – SOMOL, P. Teoretické základy využití statistických metod rozpoznávání pro vyhledání faktorů hospodářské úspěšnosti podniků. In BLAŽEK, L. a kol.
Konkurenceschopnost podniků : (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). Brno :Masarykova univerzita, 2008. s. 41-49.
SLANÝ, A. a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky : (vývojové trendy). 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2006, 375 s. ISBN 80-210-4157-9.
SUCHÁNEK, P. – ŠPALEK, J. Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge, 2008, vol. 11, no. 2, s. 192-199.
ŠIŠKA, L. Možnosti měření a řízení efektivnosti a úspěšnosti podniku. Working Paper. 14/2005, Brno: Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky, 36 s. ISSN 1801-4496.
ŠIŠKA, L. Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Working Paper. 6/2008, Brno: Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky, 32 s. ISSN 1801-4496.
ŠIŠKA, L. Jak hodnotit hospodářskou úspěšnost podniku? In Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009. od s. 306-312, 7 s. ISBN 978-80-7041-227-5.